1. Wypożyczalnia Samochodów Partner Cars
  2. >> Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
    Show all

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania, przygotowania i wykonania umowy, wystawienia faktury oraz do kontaktu biznesowego odnośnie zapytań, ewentualnych uwag oraz problemów. Wszelkie przesłane informacje (w tym adres e-mail) nie będą przetwarzane przez Partner Cars Artur Sroka lub inne podmioty w celach marketingowych. Zakres przetwarzanych danych obejmuje wyłącznie dane podane przez Panią / Pana, jak np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Zostałam/em poinformowana/ny, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania ograniczenia lub zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Partner Cars Artur Sroka Głogoczów 914, 32-444 Głogoczów , NIP 6751228155 REGON 122530108, tel. 501 088 640, 533 181 533, 533 236 332, e-mail do kontaktu w sprawie danych osobowych:biuro@partnercars.com Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe mogą być udostępnione tylko podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Okres przechowywania danych wynosi 3 lata od daty zakończenia umowy najmu i jest zgodny z okresem przedawnienia dla umowy najmu zawieranej z Panem / Panią. W przypadku nie dojścia umowy do zawarcia, dane osobowe zostaną usunięte po 3 miesiącach od ostatniego kontaktu z Panem / Panią.