Warunki najmu - wzory dokumentówOgólne zasady wynajmu samochodów

• Akceptacja REGULAMINU NAJMU POJAZDÓW i CENNIKA


Dokumenty niezbędne przy wynajmie przez osoby z zagranicy

• Akceptacja REGULAMINU NAJMU POJAZDÓW i CENNIKA
• Paszport / dowód osobisty
• Prawo jazdy (obywatele Australii, Japonii, Kanady, Turcji i USA dodatkowo zobligowani są do przedstawienia międzynarodowego prawa jazdy)


Dokumenty niezbędne przy wynajmie firmowym

• Akceptacja REGULAMINU NAJMU POJAZDÓW i CENNIKA
• Dowód osobisty
• Upoważnienie
• Prawo jazdy
• Wpis do CEIDG lub KRS, NIP, REGON


Ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów w firmie

Alianz
Compensa
PZU
UNIQA


Informacje dot. przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych