Warunki najmu - wzory dokumentówOgólne zasady wynajmu samochodów

• Akceptacja warunków umowy
• Minimalny wiek kierowcy uprawniający do wynajęcia samochodu: 21 lat
• Wynajmujący zobowiązany jest do okazania ważnego dowodu osobistego oraz ważnego od min. 1 roku prawa jazdy


Dokumenty niezbędne przy wynajmie przez osoby z zagranicy

• Akceptacja warunków umowy
• Paszport / dowód osobisty
• Prawo jazdy (obywatele Australii, Japonii, Kanady, Turcji i USA dodatkowo zobligowani są do przedstawienia międzynarodowego prawa jazdy)


Dokumenty niezbędne przy wynajmie firmowym

• Akceptacja warunków umowy
• Dowód osobisty
• Opcjonalnie: upoważnienie dla pracowników
• Prawo jazdy
• Wpis do ewidencji lub KRS, NIP, REGON

Ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów

Alianz1
Compensa Komunikacja
PZU Auto