1. Wypożyczalnia Samochodów Partner Cars
  2. >> Zgoda na przetwarzanie danych osobowychTreść zgody na przetwarzanie danych osobowych
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania, przygotowania i wykonania umowy, wystawienia faktury oraz do kontaktu biznesowego odnośnie zapytań, ewentualnych uwag oraz problemów. Wszelkie przesłane informacje (w tym adres e-mail) nie będą przetwarzane przez Partner Cars Artur Sroka lub inne podmioty w celach marketingowych. Zakres przetwarzanych danych obejmuje wyłącznie dane podane przez Panią / Pana, jak np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Zostałam/em poinformowana/ny, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania ograniczenia lub zaprzestania ich przetwarzania.

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Partner Cars Artur Sroka Głogoczów 914, 32-444 Głogoczów , NIP 6751228155 REGON 122530108, tel. 501 088 640, 533 181 533, 533 236 332, e-mail do kontaktu w sprawie danych osobowych:biuro@partnercars.com

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do czynności związanych z realizacją umowy, w szczególności do przetworzenia zapytania, przygotowania i wykonania umowy, wystawienia faktury oraz do kontaktu biznesowego odnośnie zapytań, ewentualnych uwag oraz problemów. Wszelkie przesłane informacje (w tym adres e-mail) nie będą przetwarzane przez Partner Cars Artur Sroka lub inne podmioty w celach marketingowych.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje wyłącznie dane podane przez Panią / Pana do realizacji umowy, czyli: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, numer prawa jazdy, adres e-mail, numer telefonu.

Zostałam/em poinformowana/ny, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub zaprzestania ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda na przetwarzanie może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w formie pisemnej na adres Administratora lub w formie mailowej na podany adres. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe mogą być udostępnione tylko podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Okres przechowywania danych wynosi 3 lata od daty zakończenia umowy najmu i jest zgodny z okresem przedawnienia dla umowy najmu zawieranej z Panem / Panią. W przypadku nie dojścia umowy do zawarcia, dane osobowe zostaną usunięte po 3 miesiącach od ostatniego kontaktu z Panem / Panią. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy najmu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.